Priser

Hamn- & Medlemsavgifter

 
Tillfällig tilläggning av kommersiell båttrafik.

 

Ansvarig hamnkapten skall kontaktas vid varje
tilläggningstillfälle.

För kommersiell passagerarbåtstrafik på500 kr +
moms för varje sågan
Tillägning understigande 1 timme .
Tilläggningen ska
vara varslad hamnkaptenen dagen innan.
Om inte så görs äger båtklubben rätt
att debitera tilläggaren 1000 kr + moms
Per timme.


Privat
evenemang vid hamnområdet.

Grundpris 600 kr + moms 1 dag = 12
tim.
Arrangemang i övrigt enligt överenskommelse med respektive kund


Övrigt kommersiellt relaterade nyttjanden av anläggningen.

Avgift
för hyra av lokalen 500 kr + moms mellan 07 00-20 00
Eller enligt
överenskommelse. Timpriset för hyra av samma lokal
Är 50 kr + moms och timme.
Max 10 personer

 
Medlemskapskrav

 

För erhållande av fast båtplats krävs medlemskap i Södra
Dalelfvens Båtklubb
. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift
250 kr på postgiro
296223-1. Avgift för och hamnavgift skall vara inbetald senast 30 dagar efter
erhållande av inbetalningskort. Efter denna tid anses
båtplatsen förverkad.
Mer information ges av:

Avesta
Kenneth
Jacobsson 0226-58781 070-5983756

Hedemora
Per Olof Herou  0225-34186
/ 0225-15412
E post per-olof.herou@hedemora.se

 

 

 

 

 

SDBK-Styrelsen 2009-01-25

 

klart.se

klart.se

Fyll i mailadress här för nyhetsbrev:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)