Medlemsavgifter

Hamn- & Medlemsavgifter

 


I samband med Årsmötet 2008 gavs i uppdrag till SDBK´s styrelse
att besluta om nya hamn- och medlemsavgifter. Nuvarande hamnavgifter som legat
fast sedan klubbens start 2002 är alltför låga för att generera intäkter som kan
möjliggöra en tillfredställande klubbekonomi för anläggnings skötsel och
fortsatt utbyggnad av nya båtplatser, servicebyggnader mm. Även efter höjningen
ser vi att de nya avgifterna väl kan jämföras med liknande hamnavgifter i övriga
Dalarna. Vi hoppas genom denna utökade hamnavgiften kunna investera i
ytterligare bryggkapacitet och se till att hamnarna kan hålla en god service
standard under kommande år.
Den nya prisnivån är fastställd för kommande
5-årsperiod 2009-2013

 

Nya hamnavgifter från 2009-03-30 [inkl moms 25%]

 

 1. Långskepps tilläggning, kommersiell båttrafik, avtalas med respektive
  fartyg.
 2. Långskepps tilläggning, privat båttrafik, 350kr/löpmeter båtlängd.
 3. Bomplatser
    5-metersbommar, 1000kr [båter max 6m båtlängd]

   

    6-metersbommar, 1250kr

   

    [båter max 7m båtlängd]

   

   8-metersbommar, 1500kr [båter max 9m båtlängd]
 4. Akterfästesplatser: ["norra" flytbryggan Grådö]
   500kr [max 6m båtlängd], egen förtöjningsutrustning krävs.
 5. Tillfällig tillägging anvisade gästplatser:
    Medlemmar:

   

    <24 timmar: gratis

   

    >24 timmar: 100kr/dygn

   

    Icke

   

    medlemmar:

   

    <12 timmar: gratis

   

   >12 timmar: 150kr/dygn
 6. Tillfällig tiläggning; kommersiell båttrafik: [fartyg utan hamnavtal]
 7. Privat evenemang hamnområde: hyra gästbrygga, landbrygga, klubbhus.
    Totalpaket: 2500kr/dygn inkl. moms

   

    Timpris paket: 250kr/timme inkl.

   

    moms

   

    Bryggdel [inkl. ramp]:1000kr/dygn inkl. moms

   

    Timpris bryggdel:

   

    100kr/timme inkl. moms

   

    Klubbstuga: 1500kr/dygn inkl. moms

   

    Timpris

   

   klubbstuga privat: 150kr/timme inkl. moms
 8. Sjösättning/upptagning vid båtramp:
    Medlem med båtplats: gratis

   

   Icke medlem: 50kr
 9. Medlemsavgift [inkl avgift till Sveriges Båtunion SBU och Dalarnas
  Båtförbund, prenumeration på tidningen Båtliv mm]: 250kr

 

Tillfällig tilläggning av kommersiell båttrafik.

 

Ansvarig hamnkapten skall kontaktas vid varje
tilläggningstillfälle.

För kommersiell passagerarbåtstrafik på500 kr +
moms för varje sågan
Tillägning understigande 1 timme .
Tilläggningen ska
vara varslad hamnkaptenen dagen innan.
Om inte så görs äger båtklubben rätt
att debitera tilläggaren 1000 kr + moms
Per timme.

Privat
evenemang vid hamnområdet.

Grundpris 600 kr + moms 1 dag = 12
tim.
Arrangemang i övrigt enligt överenskommelse med respektive kund

Övrigt kommersiellt relaterade nyttjanden av anläggningen.

Avgift
för hyra av lokalen 500 kr + moms mellan 07 00-20 00
Eller enligt
överenskommelse. Timpriset för hyra av samma lokal
Är 50 kr + moms och timme.
Max 10 personer

 


Medlemskapskrav

 

För erhållande av fast båtplats krävs medlemskap i Södra Dalelfvens Båtklubb.


Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift 250 kr på bankgiro 5980-3718.
Avgift för och hamnavgift skall vara inbetald  senast 30 dagar efter erhållande av inbetalningskort.
Efter denna tid anses båtplatsen förverkad.
Mer information ges av:

Avesta båthamn:

Micke Eklund

Mobil: 0700 - 88 23 27 

Grådö båthamn:

Hans Pedersen
Mobil: 070-541 14 63 Hem: 0225-77 00 89
E post hans.c.pedersen@telia.com

 

 

 

 

 

SDBK-Styrelsen 2009-01-25

 

klart.se

klart.se

Fyll i mailadress här för nyhetsbrev:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)