Arbetsplikten

Den arbetsplikt som vi har infört på minst fem timmar per år och medlem måste respekteras så våra hamnkaptener slipper jobba dygnet runt.

Detta gäller medlemmar som har båtplats.

Medlemmar som har egen bom skall själv lägga i och ta upp densamma, detta skall göras en speciell dag, vår och höst, i samarbete med hamnkapten där du har din båt (se medlemsbrevet där står vilken dag som gäller för vår och höst). Om du inte kan delta dessa dagar så väljer båtklubben ut en ersättare, du får då betala en ersättning med 500 kr kontant till den som utför jobbet.

När det gäller renhållning av hamnområde och bryggor så gäller det rullande schemat som du har fått i ditt medlemsbrev. Om du inte kan komma den vecka du blivit tilldelad så väljer båtklubben ut en ersättare, du får då betala en ersättning med 200 kr kontant i timmen till den personen som utför jobbet, dock max 1000 kr om du uteblir 5 tim

Kom ihåg att först tala med din hamnkapten

På grund av "pul" (Personuppgifts lagen) får vi inte lägga ut det rullande schemat på hemsidan, utan hänvisar till ditt medlemsbrev.

 

SDBK-Styrelsen


 

klart.se

klart.se

Fyll i mailadress här för nyhetsbrev:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)