Information

Årsmöte söndagen den 7 juli 2024 klockan 17:00, Grådö hamn 

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls söndagen den 7 juli 2024 klockan 17:00 i klubbstugan Kajutan, Grådö Hamn.

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2024-06-12


Arbetsdag Grådö hamn söndagen den 9 juni 2024 klockan 11:00

Söndagen den 9 juni 2024 klockan 11:00 samlas de som kan för att rikta de böjda bommar på norra bryggan (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg). I övrigt har idag (söndagen den 2 juni 2024) norra bryggan riktas, förankrats och återställts (med undantag av de böjda bommarna), likväl som åtgärdande av skadorna på huvudbryggan utförts.

Alla medlemmar välkomna

Publicerat 2024-06-02


Arbetsdag Grådö hamn innan båtiläggning söndagen den 2 juni 2024 klockan 10:00

 

Söndagen den 2 juni 2024 klockan 10:00 samlas de som kan för att så långt det går återställa de skador som uppstått på vår anläggning i form av böjda bommar etc. (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg). Innan detta arbete är gjort är det högst önskvärt att inga båtar läggs i till den norra bryggan.

Alla medlemmar välkomna

Publicerat 2024-05-23


 

Årsmöte söndagen den 24 september 2023 klockan 17:00, Grådö hamn 

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls söndagen den 24 september 2023 klockan 17:00 i klubbstugan Kajutan, Grådö Hamn.

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2023-08-31


Stöld i Grådö hamn

 

Det har förekommit stölder ur åtminstonde en båt i Grådö hamn varvid vi manar om extra uppmärksamhet.

Publicerat 2023-08-22


Bröllop i Grådö hamn lördagen den 1 juli 2023

 

Lördagen den 1 juli 2023 kommer bryggorna i Grådö hamn att användas vid ett bröllop så större andra aktiviteter är den dagen inte möjligt att nyttja bryggorna till.

Publicerat 2023-06-14


 

Samtliga båtbommar på plats i Grådö hamn

 

Vill på detta sätt informera om att samtliga båtbommar nu är på plats i Grådö hamn (för de med båtplats som önskar lägga i sin båt).

Arbetslaget

Publicerat 2022-06-27


Arbetsdag Grådö hamn måndagen den 27 juni 2022 klockan 18:00

 

Måndagen den 27 juni 2022 klockan 18:00 (eller tidigare för de som så önskar) samlas de som kan för en sista gemensamt iläggning av de resterande bommarna samt för övrig arbete och uppsnyggning av hamnområdet (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2022-06-19


Årsmöte söndagen den 19 juni 2022 klockan 17:00

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls söndagen den 19 juni 2022 klockan 17:00 i klubbstugan Kajutan, Grådö Hamn.

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2022-06-03


God fortsättning

 

Styrelsen vill på detta sätt hälsa alla klubbmedlemmar en God fortsättning på det nya året med en förhoppning om en aktiv och trevlig båtsäsong 2022.

SDBK Styrelse

Publicerat 2022-01-07


Uppdatering:

Bommiläggning i Grådö hamn

söndagen den 6 juni 2021 klockan 11:00

 

Söndagen den 6 juni 2021 klockan 11:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för en sista gemensamt iläggning av de resterande bommarna inför sommaren 2021 (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

I skrivande stund är sju stycken bommar inte ilagda i hamnen (fyra på södra bryggan, en på stora bryggan samt 2 på norra bryggan).

SDBK Styrelse

Publicerat 2021-05-30


Bommiläggning i våra hamnar söndagen den 30 maj
och
6 juni 2021 klockan 11:00

 

Söndagen den 30 maj och 6 juni 2021 klockan 11:00 samlas de som kan och har båtplats i våra hamnar för att gemensamt lägga i bommarna inför sommaren (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

SDBK Styrelse

Publicerat 2021-05-24


Årsmöte söndagen den 30 maj 2021 klockan 17:00

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls söndagen den 30 maj 2021 klockan 17:00 och där vi hoppas kunna hålla till på bryggan, Grådö Hamn (och om vädret inte tillåter så hålls mötet i istället i klubbstugan Kajutan vid samma hamn).

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2021-05-04


Uppdatering:

Bomupptagning lördagar klockan 10:00 under oktober 2020

 

Med anledning av rådande pandemi så gör vi ett avsteg från våra rutiner med gemensam upptagning av båtbommarna på så sätt att lördagar under oktober 2020 klockan 10:00 samlas de som kan (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg) i respektive hamn och tar upp bommarna till samtliga bommar är upptagna. Vi ber om ursäkt för detta men efter rådande omständigheter så prioriterar vi medlemmarnas hälsa och att vi inte bidrar till smittspridning.

Då endast tre båtklubbsmedlemmar var på plats lördagen den 17 oktober 2020 i Grådö hamn så hoppas vi på fler deltagare lördagen den 24 och 31 oktober 2020 och de bommar som eventuellt är kvar efter det ansvarar båtplatsinnehavaren för dess upptagning.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-10-17


Bomupptagning med start lördagen den 17 oktober 2020 klockan 10:00

 

Med anledning av rådande pandemi så gör vi ett avsteg från våra rutiner med gemensam upptagning av båtbommarna på så sätt att från och med lördagen den 17 oktober 2020 klockan 10:00 och efterföljande lördagar så samlas de som kan (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg) i respektive hamn och tar upp bommarna till samtliga bommar är upptagna. Vi ber om ursäkt för detta men efter rådande omständigheter så prioriterar vi medlemmarnas hälsa och att vi inte bidrar till smittspridning.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-10-12


Båtupptagningsdag i Grådö hamn lördagen

den 12 september 2020 klockan 10:00

 

För er som vill ha hjälp med att ta upp er båt från rampen i Grådö hamn så kommer det lördagen den 12 september klockan 10:00 att finnas möjlighet till detta för en mindre kostnad.

På plats kommer det att finnas traktor med chaufför och så hjälps vi åt med varandras båtar som vi brukar till samtliga båtar som så önskar står på land.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-08-31


Försäkringsbrev för båtar med båtplats i våra hamnar

 

Då krav för försäkringarna för våra bryggor kräver att båtarna som ligger där är försäkrade så ber vi er som har båtplats att maila in styrkt betald försäkringsbrev till vår revisor ing-marie@imnab.se på lämpligt sätt (foto, scannat eller liknade). Ange också vilken hamn och båtplats som avses med försäkringen.

Tackar på förhand

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-08-31


VARNING!

Farledsprickar på drift

 

Då det troligtvis bitvis varit väldigt strömt i älven så har farledsprickar flyttat på sig varav en i skrivande stund befinner sig strax under ytan under bron på riksvägs 70 strax utanför Grådö så ta det försiktigt.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-08-18


Lediga båtplatser i Grådö hamn

 

Båtplaterna: 11, 13, 21, 35 och 37 är i skrivande stund lediga för båtklubbsmedlemmar (med avgift enligt bomlängd).

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-07-04


Årsmöte 2020

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls måndagen den 15 juni 2020 klockan 17:00 och där vi hoppas kunna hålla till på bryggan, Grådö Hamn (och om vädret inte tillåter så hålls mötet i istället i klubbstugan Kajutan vid samma hamn).

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-06-03


VIKTIGT MEDDELANDE med anledning av coronaviruset SARS-CoV-2

 

Med anledning av rådande pandemi så ställs SDBK:s årsmöte 2020 in på – för stunden – obestämd tid. Likaså så sker ingen gemensam bomiläggning i år utan det får ske av var och en efter bästa förmåga (men det är viktigt att bommarna placeras efter dess motsvarande märkning på bryggan). Vi ber om ursäkt för detta men efter rådande omständigheter så prioriterar vi medlemmarnas hälsa och att vi inte bidrar till smittspridning.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-03-31


Angående medlems- och båtplatsavgift 2020

 

Inom snar framtid kommer avi om betalningen av medlems och båtplatsavgift till berörda medlemmar i SDBK att skickas ut där vi särskilt vill uppmärksamma att sista betalningsdag för er med båtplats respekteras. Om inte betalning för båtplatsen inkommit i rätt tid så är båtplatsen förverkad en månad efter sista betalningsdag och är då disponibel för de som i idag inte har båtplats men så önskar.

SDBK Styrelse

Publicerat 2020-03-31


Grådö hamn, bomupptagning söndagen den 20 oktober 2019 klockan 10:00

Söndagen den 20 oktober 2019 klockan 10:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för att gemensamt ta upp bommarna inför vintern (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

SDBK Styrelse

Publicerat 2019-09-16, uppdaterad 2019-09-18


OBS! VIKTIGT

Uppsägning av båtplats

På grund av sen aviserings av medlemsavgifter är det önskvärt att medlemmar som inte tänker ha kvar sin båtplats i Grådö hamn och har glömt att anmäla detta gör det snarast då vi har köande som väntar på platser. Kontakta i så fall:

Hamnansvarig Anders Stoltz på telefon: 070-348 27 49

eller

Kassör Stefan Hedström på telefon: 070-449 22 40

Flytt av arbetsflotte

Klubbens arbetsflotte har varit utlånad till Länsstyrelsen varvid det är önskvärt att åtminstone två av klubbens medlemmar som vill göra en ”flott” tur från stenkistan till hamnen så snart som möjligt under vecka 23 2019 kontaktar hamnansvarig Anders Stoltz på telefon: 070-348 27 49

Uppdatering 2019-06-04: "Flott-turen" fulltecknad

Förstärkning av eroderad mark

Klubben har en grushög bakom klubbstugan Kajutan som behöver flyttas för att förstärka eroderad mark runt iläggningsrampen och norra landbryggan varvid muskler och medhavd spade behövs. Detta börjar vi med måndagen den 10 juni 2019 (vecka 24) klockan 18:00. Du/Ni som har möjlighet att hjälpa till med detta meddelar hamnansvarig Anders Stoltz via telefon eller SMS: 070-348 27 49

Publicerat 2019-06-03


Bommiläggning i Grådö hamn lördagen den 11 maj 2019 klockan 10:00

 

Den 11 maj 2019 klockan 10:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för att gemensamt lägga i bommarna inför sommaren (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

SDBK Styrelse

Publicerat 2019-04-23


Årsmöte 2019

 

Vill på detta sätt informera om SDBK:s årsmöte som hålls tisdagen den 16 april 2019 klockan 18:30 i klubbstugan Kajutan, Grådö Hamn. 

Alla medlemmar välkomna

SDBK Styrelse

Publicerat 2019-03-20


God Jul & Gott Nytt År

 

båtklubbsmedlemar och övriga

önskar

SDBK-styrelse


Grådö hamn, bomupptagning och städdag söndagen den 14 oktober 2018 klockan 10:00

Den 14 oktober 2018 klockan 10:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för att gemensamt ta upp bommarna inför vintern (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg). Vi passar även på att städa upp lite generellt i hamnen och i våra bodar.

SDBK Styrelse

Publicerat 2018-09-19


Grådö hamn, rapport

Målning och vissa reparationer har utförts av Bachmanska Skolan som också kommer att olja bryggorna till våren 2019.

Gräsklippningen under sommaren som utförts av Mini Maxi har utförts utan anmärkning

SDBK Styrelse

Publicerat 2018-09-19 


Privat event lördagen den 7 juli 2018

Lördagen den 7 juli 2018 mellan 13:00 till 16:00 är stora landbryggan utlånad för ett privat event. Vänligen undvik annan aktivitet i hamnen under den aktuella tiden.

Anders Stoltz

Publicerat 2018-06-07


Hamnrapport

 

Komplettering med ytterligare 1 bom samt komprimering av bommar på huvudbryggan resulterat i två nya båtplatser. Nya nummerbrickor vid respektive båtplats. Lagat hamnstaket. Gräsklippning handhaves av Malmgården och Samhall denna sommar. Tyvärr tror våra "bryggäster" med medhavda picknickkorgar att matrester och skräp kan lämnas åt oss klubbmedlemmar att plocka upp vilket blir sommarens klubbaktivitet om vi inte kan avslöja någon skräpnissa/e

Anders Stoltz

Publicerat 2018-06-07


Bommiläggning i Grådö hamn söndagen den 13 maj 2018 klockan 11:00

 

Den 13 maj 2018 klockan 11:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för att gemensamt lägga i bommarna inför sommaren (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

SDBK Styrelse

Publicerat 2018-04-24

 

Säsongen 2018

Årsmöte 2018

Tisdagen den 17 april har vi årsmöte i Grådö Hamn Kl. 18.30

Alla medlemmar välkomna.

/Styrelsen

SDBK

 

Bomupptagning Grådö Hamn

 

Nu är dom flesta bommar i Grådö hamn upptagna. För dom båtar som ligger kvar med bomb ansvarar var och en för att bommarna kommer på bryggan

 

Bomupptagning Grådö söndag 22/10 kl 11.00

 

Dags för bomupptagning Söndag den 22/10 kl 11.00 i Grådö Hamn

 

Båtupptagningsdag i Grådö hamn lördagen den 30 september 2017 klockan 10:00

 

För er som vill ha hjälp med att ta upp er båt från rampen i Grådö hamn så kommer det lördagen den 30 september klockan 10:00 att finnas möjlighet till det.

 

Hej Båtvänner

 

Nu har vi kommit igång med att lägga ut länsen för länsstyrelsens naturvårdsprojekt i Hovran

Vi behöver hjälp med att lägga ut resten av länsarna och sätta bojar och flaggor på plats.

Den som känner sig manad att lägga ner några timmar på antingen dagtid, kvällstid eller helger

kan höra av sig till Anders Stoltz 0703482749 för samman sättning av lag på tre stycken år gången

Med vänlig hälsning

Styrelsen SDBK

 

Hej båtvänner

 

Nu är det dags att sätta ut länsen för länsstyrelsen.

 

Vi tog åt oss att hjälpa till att sätta ut en läns i Håvran när vi lade ut bommarna.

 

I början av nästa vecka så är det dags. Så ni som vill och kan hjälpa till med detta hör av er till Anders Stoltz för samordning. Han kommer att få mer information på måndag den 22 maj

Mer info kommer så fort Anders har pratat med Jens på länsstyrelsen.

 

Kontaktuppgifter finns under länken kontakta.

 

Styrelsen

SDBK

 

 

 

 

 

Årsmöte

 

Årsmöte torsdagen den 20 april klockan 18,30 i Grådö Hamn

/Sdbk

 

 

 

Båtupptagningsdag i Grådö hamn lördagen den 24 september 2016 klockan 11:00

 

För er som vill ha hjälp med att ta upp er båt från rampen i Grådö hamn så kommer det lördagen den 24 september klockan 11:00 att finnas möjlighet till detta för en mindre kostnad.

 

På plats kommer det att finnas traktor med chaufför och så hjälps vi åt med varandras båtar som vi brukar till samtliga båtar som så önskar står på land.

 

SDBK Styrelse

Publiserat 160920

 

Bommupptagning Grådö Hamn

 

2 oktober är det dags att plocka upp bommarna i Grådö.

Vi samlas kl 11.00 och gör ett gemensamt jobb.

publicerat 160915

 

Hej båtvänner

 

Vi har haft påhälsning av några individer i minst en båt i Grådö Hamn för omkring 2 veckor sedan.

Om det är någon som saknar bensindunk i båten så har Ola  hittat tre stycken uppe i skogen vid Gamla Skogshögskolans område.

Jag har dessa hemma hos mig så det går att höra av sig om det saknas någon.

Dom kan även vara stulna någon annan stans.

 

Med vänlig hälsning

Hans Pedersen

SDBK

070-541 14 63

publicerat 160830

 

Hej båtvänner

 

PÅ grund av att vi inte kan garantera att  ”prickarna”  ligger kvar på rätt ställe

 enligt ”sjökorten” på hemsidan efter t.ex. vårflod eller en regnperiod

kan vi bli skadeståndsskyldiga vid en eventuell påkörning.

 

Detta på inrådan av SBU:s jurister.

 

Vi kommer eventuellt  att lägga ut en kartbild med ett annat förfarande

och lite upplysningar på senare, när vi har kommit på hur vi kan göra

 

Hans Pedersen

Ordförande SDBK

 

publicerat 160711

 

 

Arbetsschema Grådö Hamn 2016

Det som ingår i arbetet är att klippa gräs, se över området, kolla toaletten (byta påse och stoppa i den gamla i en svart tunna som står på utsidan) Och se så att det inte är någon skadegörelse i hamnen.

Vecka nr: 21  Plats   

Vecka nr: 22 Plats 33 

Vecka nr: 23 Plats 18  

Vecka nr: 24 Plats 14 

Vecka nr: 25 Plats 25  

Vecka nr: 26 Plats 62 

Vecka nr: 27 Plats 24 

Vecka nr: 28 Plats 37 

Vecka nr: 29 Plats 13 

Vecka nr: 30 Plats 15 

Vecka nr: 31 Plats 11 

Vecka nr: 32 Plats 63  

Vecka nr: 33 Plats 21 

Vecka nr: 34 Plats 23 

Vecka nr: 35 Plats 62 

Vecka nr: 36 Plats 67 

Vecka nr: 37 Plats 68 

Passar inte veckan som är tilldelad så ta kontakt med någon annan för byte.

Arbetslistan kommer att sättas upp i klubbstugan med namn och telefonnummer

Vid ev. frågor kontakta Hans Pedersen på tel. 070-541 14 63 eller 0225-77 00 89

Nyckel till klubbstugan kommer att gå som en stafettpinne

På grund av lagar och förordningar så kan vi inte lägga ut namn och tele på hemsidan

Vill någon ha lista så hör av er till ovanstående

 

Bommnerläggning Grådö Hamn

På söndag 8 maj kl 11 är det dags att lägga i bommarna i Grådö hamn.

 

Bommnerläggning Avesta Hamn

Nu är det dags att lägga i bommarna och städa vid Avesta hamn.

Detta sker Lördagen den 30 april kl 09.00.

 

Årsmöte 2016 25/4

Måndagen 25/4 är det dags för årsmöte.

Plats och tid är Grådö hamn kl 19.00

Önskar alla medlemmar välkomna.

 

 

Bomupptagning i Grådö hamn söndagen den 11 oktober 2015 klockan 11:00

 

Den 11 oktober 2015 klockan 11:00 samlas de som kan och har båtplats i Grådö hamn för att gemensamt ta upp bommarna inför vintern (varvid de som har gärna får ta med sig ändamålsenliga verktyg).

 

Farledprickningarna kommer sedan under hösten också att tas upp inför vintern varvid farleden blir omärkt till nästa säsong.

 

SDBK Styrelse

 

 

Nytt nyckelsystem i Hamnarna

Nyckelsystemet är bytt till klubbstugan och till Avesta Hamn.

Det var många nycklar på drift. Ni som vill ha nyckel till klubbstugan och använda den kontakta Hamnansvarig i respektive hamn.

 

"Vinyldisco" på bryggan i Grådö

Vinyldisco på brygganVinyldisco på brygganVinyldisco på bryggan

SDBK anordnade "vinyldisco" på bryggan i Grådö. Ett  20tal intresserade spisade Karl Erik "klurik" Johanssons vinylplattor,  dessutom tävlades det i musikkunskap där ett rejält prisbord stod på spel.  Vinnare blev grupp: "bryggseglarna", ett stort grattis. Därefter avslutades  tillställningen med dans till fram på småtimmarna. Givetvis var även grillen  glödhet denna kväll, en kväll vi sent ska  glömma!!

 

"Röj" på Askön

Lördagen den 29/6 va vi några som va ner/upp till Askön och röjde och städade upp.

Så nu är allt fint där igen!

askonligan.jpg <-- Ligan som hade röj plus underteknad

/Anders Stoltz

 

 

 Två Fönster till salu!

Två fönster. 2 glas kopplade 10x10 600kr/st

Kontakta Hansa på 0225-77 00 89

 

 Hej!

 

Det skulle vara bra om alla som är medlemmar och andra nyfikna om nu kunde fylla i er e-mail adress här till höger där de står prenumerera. Så kan vi lättare skicka ut info om arbetsdagar, klubbträffar, årsmöten och andra händelser i klubben. Och även andra uppdateringar på hemsidan som kan vara av intresse för er.

Hälsnigar SDBK

 

 

Website ansvarig: Henrik Flodberg
Epost: bmw330da@gmail.com

 

 

klart.se

klart.se

Fyll i mailadress här för nyhetsbrev:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)